top of page

HUISREGELS

Om met een groep mensen een mooi koor te kunnen vormen zijn er ook huisregels nodig. Als lid van het Hazeskoor ben je op de hoogte van deze huisregels en ben je hiermee akkoord.

 

ALGEMEEN

We gebruiken geen bladmuziek (notenschrift). Met het ingezongen oefenmateriaal dat op onze website staat, bereid je je thuis goed voor. Het oefenmateriaal is artistiek eigendom van het Hazeskoor/ Dutch Vocal Company en zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik anders dan voor repetities van het Hazeskoor is strikt verboden. Ook verstrekking van de bestanden en het inloggevens van de website aan derden is niet toegestaan. Elke uiting als "het Hazeskoor Harderwijk" of zingen met de arrangementen van het Hazeskoor is alleen toegestaan met medeweten en toestemming van de dirigent.

 

We houden geen audities of stemtesten. Wel verwachten we een enthousiaste en dynamische uitstraling. Om lid te kunnen worden komt men eerst eens kennismaken tijdens een repetitie om te kijken of er een wederzijdse klik is. De dirigent leidt de repetities maar ook hier geldt de zelfwerkzaamheid: Ken je stempartij, je teksten en weet waar je moet invallen. We gaan ervan uit dat je de beschikking hebt over een PC of laptop, tablet of mobiel aangezien de oefentracks online staan en alle communicatie via email verloopt.

 

De repetities starten om 20:00 uur, na de pauze gaan we door tot 22:00 uur. Als je verhinderd bent dan laat je dit even weten aan de dirigent. Meedoen aan optredens is niet mogelijk als je lange tijd niet op de repetities bent geweest, je de partijen niet goed kent of als je nog maar net gestart bent met het koor. Tijdens schoolvakanties en feestdagen vervallen de repetities en hanteren we een zomerstop van 8 weken. Vakanties zijn overigens niet meegeteld in de contributie. 

 

Gedrag dat door de dirigent of de koorleden als storend wordt ervaren of de voortgang van de repetitieavond belemmerd, zal worden besproken. Wanneer een deelnemer geen gehoor geeft aan het verzoek zich te gedragen binnen de normen van het koor, kan deze deelnemer uiteindelijk de toegang tot de repetitieavonden worden ontzegd zonder dat teruggave van de resterende contributie aan de orde is. Tijdens repetities en/ of optredens worden regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Als lid van ons koor heb je hier geen enkel bezwaar tegen. Het Hazeskoor voldoet aan de GDPR/ AVG wetgeving omtrent privacy en je persoonsgegevens. Deze gegevens hebben we nodig om onderling te kunnen communiceren. Zonder je persoonsgegevens te verstrekken kun je geen lid zijn van ons koor. Als je lid wordt van ons koor ga je hier automatisch mee akkoord.

 

CONTRIBUTIE & INCASSO

De contributie van ons koor in 2024 is 82,50 euro per kwartaal via een incasso-machtiging. De contributie is onderhevig aan indexering. Een nieuw lid betaald € 25,- inschrijfgeld.  Een nieuw lid betaald als start-contributie 1 volledig kwartaal plus de resterende repetities van het lopende kwartaal. Hiervoor ontvang je een iDeal betaalverzoek van Dutch Vocal Company. Na deze periode zal de contributie via de door jou afgegeven incasso-machtiging verlopen. De incasso's vinden plaats eind maart, eind juni, eind september en eind december. Zorg dat er voldoende saldo op je rekening staat om € 12,- administratiekosten na stonering te voorkomen.

 

OPZEGGEN

Wil je je lidmaatschap opzeggen, vul dan dit formulier in. Je opzegging is pas volledig als je hiervan een bevestiging hebt ontvangen. Opzeggen kan tot een maand voordat een nieuw kwartaal start, dus voor 1 maart, voor 1 juni, voor 1 september of voor 1 december. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om dit tijdig te doen. Uitzonderingen zijn helaas niet mogelijk. In geval van zeer ernstige langdurige ziekte is opschorting van je contributie bespreekbaar, echter nooit met terugwerkende kracht.

 

 

GEGEVENS WIJZIGEN

Krijg je een andere bankrekening? Geef dit tijdig door aan ons! Dit kan met dit formulier.  Aan het eind van het jaar bieden wij onze koorleden ook de mogelijkheid om de contributie van het gehele volgende jaar ineens per iDeal betaalverzoek te voldoen. In dit geval is er een korting van toepassing. Tussentijds opzeggen is in dit geval niet mogelijk.

 

Ermelo, 1 december 2023

bottom of page